Kütüphaneler ile ilgili yazı

Advertisement

Kütüphaneler Haftası

k_04152701_ktphaneweb
Kütüphane genellikle halka açık kültğür yuvasına verilen addır. İnsanların serbestçe gelip, içindeki bilgilerden yararlanabileceği kitaplar, ses kayıtları, filmler ve belgelerle dolu olan kütüphaneler insanlığa uzun süreler hizmet vermiş ve hala da bu hizmetlerine devam ediyorlar. İnternetin hızla hayatımıza girip, bizlere evlerimizde bilginin kaynağına ulaşma lüksünü bahşettiğinden beri kütüphaneye bilgi aramaya gitmek çokta seçilen bir yol değildir. Ancak internette bulabileceğiniz bilgilerin kesinlikten uzak olma oranı ve hala daha ulaşılabilirliği olmayan bilgileriin olduğunu hatırlarsak, özellikle derin araştırmlar ve karşılaştırmlaı araştırmalar için tercih edilebilecek yegane mekan kütühanelerdir.

Kütüphaneler Haftasıher mart ayının son Pazartesi günü kutlanır. Bu hafta kitap okumanın hayatımıza sağladığı katkılardan, gelişimimizdeki rolünden ve kütüphanelerin bunun için neden eşsiz mekanlar olduğundan bahsedildiği ve bu minvalde bilincin artmasına yönelik çalışmalar yapıldığı bir haftadır. Okul gezileriyle öğrencilere çeşitli kütüphaneler gezdirilir, kütüphanede bilgiye nasıl ulaşılacağının, nasıl tarama yapılacağının ve nasıl araştırma yapılacağının öğrenciler gösterilmesini amaçlar. Kütüphanede nasıl davranılması gerektiğinin de öğrencilere anlatıldığı bu geziler çocuklarımızı bu sessiz ve eşsiz mekanlarda hayatın her alanından bilgiyi bulabilecekleri kalimeler ülkesine yolculuğa çıkarmak gibi kutsal bir görevin icrasıdır.

Bunun gibi elektronik kütüphaneler de yaygınlaşmaya başlamıştır. Üyelik başvurusu yaparak, internet üzerinden girebileceğiniz bu kütühaneler de bilginin paylaşılması ve toplumun her konuda bilgi sahibi olabilmesi için anahtar bir görev üstlenmişlerdir.

Kütüphaneler Haftası aynı zamanda kütüphanelerin tarihinden de bahseder, bu aynı zamanda insanlığın tarihi ve yazılı tarihinde göreceli tarihidir. Yolculuk da asıl olan yolsa amacın gölgesinde kalmamışsa ve bilinen yollardan farklı yollar ve çözümler olduğu düşünülüyorsa bu en çok kütühanelerde anlaşılabilir.

Kütüphaneler çok eski çağlardan beri insanlığa hizmet etmiş bilgi yuvalarıdır. İlk kütüphanenin Asurlular tarafından kurulduğu düşünülmektedir. İnsanlığın en büyük kayıplarından biriyse, İskenderiye Kütüphanesinin yakılması ve içindeki kitapların küllere karışması olarak görülebilir. İnsanlığın ortak hafızasını barındıran kitapların ne kadarını kaybettiğimiz bilinmemektedir ve bunun bizleri ne kadar geriye ittiği bir tartışma konusudur.

Osmanlı  kültüründe de kitaba ve kütüphanelere hak ettikleri değer verilmiş gibi görünmektedir.  O zamandan günümüze ulaşan kütüphaneler vardır. İstanbul Beyazit semitinde Süleymaniye ve Beyaıt kütüphaneleri, Ankara’da bulunan Milli Kütüphane , Millet Meclisi Kütüphanesi ve Orta Doğu teknik Üniversitesi Kütüphanesi bunların arasında başlıcalarıdır. Ülkemiz kütüphanelerinde yaklaşık 6 milyon kitap bulunduğu tahmin edilmektedir.

Kütüphaneler Haftası, kitapların nasıl korunması ve gelecek nesillere ulaştırılması gerektiği, bilgi akışının kesilmeden devam edebilmesi ve mirasımıza sahip çıkabilmemiz için bunun bir gereklilik olduğu hakkında ve daha bir çok konuda sempozyumlar, paneller ve çeşitli etkinlikler düzenlene ve kamuoyuna bu konuda bilgi veren ve bu duruma ilgi çekmek için insanların yardımına ve düşünme gücüne katkıda bulunan bir haftadır.

Advertisement

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.