Category: Mehmet Akif Ersoy

Hepimiz Mehmet Akif Ersoy’u milli marşımızı yazan kişi olarak tanırız. Aslında o bundan fazlasıdır. 20 Aralık 1873’te dünyaya gelen Ersoy aynı zamanda usta bir şair ve yazardır. Osmanlı imparatorluğu döneminde dünyaya gelen şairin o dönemin yolsuzluklarını, devletin durumunu ve çöküş halini yazılarına ve şiirlerine yansıttığı sıkça dile getirilir. Bu şairimizin en büyük eseri tabii ki de İstiklal Marşı’dır.

İstiklal Marşı’ın ortaya çıkış şekli ilginçtir. İstiklal mücadelemizi anlatmak için bir şiir yarışması düzenlenmiştir. Fakat 700 küsur şiirden hiçbiri uygun bulunmamıştır. Bunun üstüne bir vekil Mehmet Akif Ersoy’a bu marşı yazması konusunda ısrar edince şair bugünkü İstiklal Marşı’mızı ortaya koymuştur. 1921 yılından beri milli marşımız olan bu şiirin şairi Mehmet Akif Ersoy 27 Aralık 1936’da aramızdan ayrılmıştır.

Vefatının ardından her yıl ölüm yıl dönümünde hatırlanan şair özellikle okullarda büyük etkinliklerle anılmaktadır. Törenlerde Mehmet Akif Ersoy ile ilgili şiirler okunarak onun vatan sevgisi anlatılmaya çalışılmıştır. Bunun dışında Mehmet Akif Ersoy ile ilgili güzel sözler okulla paylaşılarak ona olan sevginin artırılması amaçlanır. Okulun müdürü ve öğretmenler Mehmet Akif Ersoy ile ilgili yazılar hazırlayarak Milli Şair’imizi şanına yakışan şekilde anmaya özen gösterir.

Mehmet Akif Ersoy Bülbül Şiiri

-Basri Bey oğlumuza- Bütün dünyâya küskündüm, dün akşam pek bunalmıştım; Nihayet, bir zaman kırlarda gezmiş, köyde kalmıştım. Şehirden kaçmak isterken sular zaten kararmıştı, Pek ıssız bir karanlık sonradan vâdiyi sarmıştı. Işık yok, yolcu yok,...

Mahalle Kahvesi Şiiri

Çamurlu bir kapı, üstünde bir değirmi delik; Önünde tahta mı, toprak mı? sorma, pis bir eşik. Şu gördüğün yer için her ne söylesen câiz; Ahırla farkı: O yemliklidir, bu yemliksiz! Zemini yüz sene evvel...

Mehmet Akif Ersoy kimdir?

İstiklâl Marşı şâiri. Asıl adı Mehmet Ragif olan Mehmet Akif 1873 yılında İstanbul’da doğdu. Annesi Emine Şerife Hanım, babası Temiz Tâhir Efendidir. İlk tahsiline Emir Buhâri Mahalle Mektebinde başladı. İlk ve orta öğrenimden sonra...

Hüsran Şiiri M.Akif Ersoy

Ben böyle bakıp durmayacaktım, dili bağlı, İslâmı uyandırmak için haykıracaktım. Gür hisli, gür imanlı beyinler, coşar ancak, Ben zaten uzun boylu düşünmekten uzaktım? Haykır! Kime, lâkin? Hani sâhipleri yurdun? Ellerdi yatanlar, sağa baktım, sola...

Çanakkale Şehidlerine Şiiri

Şu Boğaz harbi nedir? Var mı ki dünyada eşi? En kesif orduların yükleniyor dördü beşi, Tepeden yol bularak geçmek için Marmara’ya Kaç donanmayla sarılmış ufacık bir karaya. Ne hayâsızca tehaşşüd ki ufuklar kapalı! Nerde...

Bayram

Âfâk bütün hande, cihan başka cihandır; Bayram ne kadar hoş, ne şetâretli zamandır! Bayramda güler çehre-i mâ’sûm-i sabâvet, Ümmîd çocuk sûret-i sâfında ıyandır Her cebhede bir nûr-i mücerred lemeânda; Her dîdede bir rûh demâdem...

Ey Yolcu Uyan!

”Allah’a dayandım! ” diye sen çıkma yataktan… Ma’na-yı tevekkül bu mudur? Hey gidi nadan! Ecdadını, zannetme, asırlarca uyurdu; Nerden bulacaktın o zaman eldeki yurdu? Üç kıt’ada, yer yer, kanayan izleri şahid: Dinlenmedi bir gün...

Acem Şâhı

Gürz-i girân-ı zulmünü ey kanlı nâsiye; Eyvân-ı zer-cidârına as ziynetin diye! Al kanlı bir kefenle donat hayme-gâhını, Canlarla yak meşâil-i mâtem-penâhını! Makberlerin hufeyre-i muzlim-dehanları, Dendân-ı gayz u kahra şebîh üstühanları Yâd eylesin mezâlimini tâ...

Ben Bir Şehidim Çanakkale’de

Ben Bir Şehidim Çanakkale’de Ben şehit düştüm Çanakkale’de Benim de vardı ailem ölmeden önce, Mutlaka merak etmişlerdir gelmeyince, Ama can neye gerek, vatan kaybedilince.   Ufukta denizi, havada mermiyi gördüm önce, Korkuyordum kan ve...